wash-pot nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wash-pot nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wash-pot giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wash-pot.

Từ điển Anh Việt

  • wash-pot

    /'wɔʃpɔt/

    * danh từ

    (từ cổ,nghĩa cổ) chậu rửa bát