washy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

washy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm washy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của washy.

Từ điển Anh Việt

 • washy

  /'wɔʃi/

  * tính từ

  loãng, nhạt, vô vị

  washy soup: cháo loãng

  washy food: thức ăn nhạt

  washy wine: rượu nhạt

  nhạt, bạc thếch (màu sắc)

  a washy colour: màu bạc thếch

  không mặn mà, nhạt nhẽo; lòng thòng

  a washy style: văn lòng thòng nhạt nhẽo

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • washy

  Similar:

  watery: overly diluted; thin and insipid

  washy coffee

  watery milk

  weak tea

  Synonyms: weak

  bleached: having lost freshness or brilliance of color

  sun-bleached deck chairs

  faded jeans

  a very pale washed-out blue

  washy colors

  Synonyms: faded, washed-out