watery nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

watery nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm watery giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của watery.

Từ điển Anh Việt

 • watery

  /'wɔ:təri/

  * tính từ

  ướt, đẫm nước, sũng nước

  watery eyes: mắt đẫm lệ

  watery clouds: mây sũng nước, mây mưa

  watery weather: tiết trời ướt át

  loãng, lỏng, nhạt

  watery soup: cháo loãng

  bạc thếch (màu)

  watery colour: màu bạc thếch

  nhạt nhẽo, vô vị

  watery style: văn nhạt nhẽo

  watery talk: câu chuyện nhạt nhẽo

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • watery

  * kỹ thuật

  đẫm nước

  sũng nước

  ướt

  hóa học & vật liệu:

  thửa nước

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • watery

  filled with water

  watery soil

  relating to or resembling or consisting of water

  a watery substance

  a watery color

  overly diluted; thin and insipid

  washy coffee

  watery milk

  weak tea

  Synonyms: washy, weak

  Similar:

  reeking: wet with secreted or exuded moisture such as sweat or tears

  wiped his reeking neck