wage hike nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wage hike nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wage hike giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wage hike.

Từ điển Anh Việt

  • wage hike

    /'weidʤ'haik/

    * danh từ

    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (như) wage-rise

Từ điển Anh Anh - Wordnet