wage rate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wage rate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wage rate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wage rate.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wage rate

  * kinh tế

  bảng thang lương

  mức lương

  tiêu chuẩn lương

  * kỹ thuật

  mức lương bổng

  xây dựng:

  giá tiền lương