wagerer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wagerer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wagerer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wagerer.

Từ điển Anh Việt

  • wagerer

    /'weidʤərə/

    * danh từ

    người đánh cuộc

Từ điển Anh Anh - Wordnet