bettor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bettor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bettor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bettor.

Từ điển Anh Việt

 • bettor

  /'betə/

  * tính từ

  cấp so sánh của good

  hơn, tốt hơn, khá hơn, hay hơn, đẹp hơn

  you can't find a better man: anh không thể tìm thấy một người nào tốt hơn

  khoẻ hơn, dễ chịu hơn, đã đỡ (người ốm...)

  he is not well yet: anh ấy cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng chưa thật khoẻ

  to be better off

  khấm khá hơn, phong lưu hơn

  to be better than one's words

  hứa ít làm nhiều

  the better part

  phần lớn, đa số

  no better than

  không hơn gì

  to have seen better days

  đã có thời kỳ khấm khá

  one's better half

  (xem) half

  she is no better than she should be: ả ta là đứa lẳng lơ đĩ thoã

  * phó từ

  cấp so sánh của well

  hơn, tốt hơn, hay hơn

  to think better of somebody: đánh giá ai cao hơn, có quan niệm tốt hơn về ai

  better late than never

  muộn còn hơn không

  had better

  nên, tốt hơn là

  you had better go now: anh nên đi bây giờ thì hơn

  to know better

  không tin (lời ai nói)

  không dại gì mà làm (một việc gì)

  to think better of it

  thay đổi ý kiến

  * ngoại động từ

  làm cho tốt hơn, cải tiến, cải thiện

  to better the living conditions of the people: cải thiện đời sống của nhân dân

  to better a record: lập kỷ lục cao hơn

  vượt, hơn

  to better oneself

  đặt địa vị cao hơn, được ăn lương cao hơn

  * danh từ

  người trên, người hơn (tuổi, địa vị, tài năng)

  to respect one's betters: kính trọng những người hơn mình

  thế lợi hơn

  to get the better of: thắng, thắng thế

  change for worse

  dù sau này tốt xấu ra sao (câu này dùng trong khi làm lễ cưới ở nhà thờ)

  * danh từ+ (bettor)

  /'betə/

  người đánh cuộc, người đánh cá

Từ điển Anh Anh - Wordnet