wage drift nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wage drift nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wage drift giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wage drift.

Từ điển Anh Việt

  • Wage drift

    (Econ) Mức trượt tiền công.

    + Việc tăng mức lương hiệu lực từng đơn vị đầu vào lao đọng theo thoả thuận nằm ngoài sự kiểm soát của các thủ tục về định mức lương.