wage-freeze nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wage-freeze nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wage-freeze giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wage-freeze.

Từ điển Anh Việt

  • wage-freeze

    /'weidʤ,fri:z/

    * danh từ

    sự hạn mức tiền lương