wage reform nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wage reform nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wage reform giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wage reform.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wage reform

    * kinh tế

    cải cách tiền lương