wage-claim nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wage-claim nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wage-claim giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wage-claim.

Từ điển Anh Việt

 • wage-claim

  * danh từ

  yêu sách về lương (sự tăng tiền lương do công đoàn đòi hỏi chủ trả cho thợ)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wage-claim

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  đòi tăng lương