wages-fund nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wages-fund nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wages-fund giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wages-fund.

Từ điển Anh Việt

 • wages-fund

  /'weidʤizfʌnd/ (wage-fund) /'weidʤfʌnd/

  fund)

  /'weidʤfʌnd/

  * danh từ

  quỹ tiền lương