wage-rise nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wage-rise nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wage-rise giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wage-rise.

Từ điển Anh Việt

  • wage-rise

    /'weidʤraiz/

    * danh từ

    sự tăng lương