wage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wage.

Từ điển Anh Việt

 • wage

  /weidʤ/

  * danh từ ((thường) số nhiều)

  tiền lương, tiền công

  to earn (get) good wages: được trả lương cao

  starving wages: đồng lương chết đói

  (từ cổ,nghĩa cổ) phần thưởng; hậu quả

  the wages of sin is death: hậu quả của tội lỗi là chết

  * ngoại động từ

  tiến hành

  to wage war against: tiến hành chiến tranh với

  (từ cổ,nghĩa cổ) đánh cuộc

 • wage

  (toán kinh tế) lương

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • wage

  something that remunerates

  wages were paid by check

  he wasted his pay on drink

  they saved a quarter of all their earnings

  Synonyms: pay, earnings, remuneration, salary

  Similar:

  engage: carry on (wars, battles, or campaigns)

  Napoleon and Hitler waged war against all of Europe