switch train nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

switch train nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm switch train giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của switch train.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • switch train

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  chuỗi bộ chuyển mạch

  chuỗi công tắc

  điện lạnh:

  chuỗi chuyển mạch

  dãy cầu dao