switchyard nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

switchyard nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm switchyard giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của switchyard.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • switchyard

  * kỹ thuật

  bãi đỗ xe

  đường dồn tàu

  ga phân loại tàu

  sân ga chọn tàu

  trạm chuyển

  trạm dồn tàu

  trạm phân loại

  trạm phân phối điện