switch board nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

switch board nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm switch board giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của switch board.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • switch board

  * kỹ thuật

  bảng chuyển mạch

  bảng phân phối điện

  điện lạnh:

  tủ cầu dao tủ