switch core nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

switch core nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm switch core giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của switch core.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • switch core

    * kỹ thuật

    điện:

    lõi chuyển mạch