switch-box nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

switch-box nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm switch-box giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của switch-box.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • switch-box

    * kỹ thuật

    hộp ngắt điện