switch rail nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

switch rail nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm switch rail giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của switch rail.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • switch rail

  * kỹ thuật

  ghi

  giao thông & vận tải:

  ghi rẽ

  ray ghi

  xây dựng:

  ray di động (để chuyển hướng tàu chạy)