switch box nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

switch box nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm switch box giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của switch box.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • switch box

  * kỹ thuật

  hộp cầu dao

  hộp chuyển mạch

  điện:

  hộp công tắc

  cơ khí & công trình:

  hộp công tắc điện

  hóa học & vật liệu:

  hộp đổi số

  giao thông & vận tải:

  hộp ghi điện