switch-hook nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

switch-hook nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm switch-hook giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của switch-hook.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • switch-hook

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    cái mốc cắt mạch (máy điện thoại reo)