switch-fuse nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

switch-fuse nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm switch-fuse giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của switch-fuse.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • switch-fuse

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    cầu dao-cầu chì (cầu chì không ở phần động)