switchman nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

switchman nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm switchman giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của switchman.

Từ điển Anh Việt

 • switchman

  * danh từ

  (ngành đường sắt) người bẻ ghi

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • switchman

  * kinh tế

  người bẻ ghi (đường sắt)

  * kỹ thuật

  người bẻ ghi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • switchman

  a man who operates railroad switches