switch-plug nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

switch-plug nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm switch-plug giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của switch-plug.

Từ điển Anh Việt

  • switch-plug

    /'switʃplʌg/

    * danh từ

    (điện học) cái phít