switch-man nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

switch-man nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm switch-man giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của switch-man.

Từ điển Anh Việt

 • switch-man

  /'switʃmən/ (switch-tender) /'switʃ'tendə/

  tender)

  /'switʃ'tendə/

  * danh từ

  (ngành đường sắt) người bẻ ghi