switch gear nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

switch gear nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm switch gear giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của switch gear.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • switch gear

  * kỹ thuật

  mở

  thiết bị ngắt

  hóa học & vật liệu:

  thiết bị đóng