switch key nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

switch key nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm switch key giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của switch key.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • switch key

  * kỹ thuật

  cái ngắt mạch

  toán & tin:

  khóa chuyển mạch

  khóa ngắt mạch