switch bolt nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

switch bolt nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm switch bolt giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của switch bolt.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • switch bolt

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    bulông ghi