switch room nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

switch room nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm switch room giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của switch room.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • switch room

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    phòng chuyển mạch