switch oil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

switch oil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm switch oil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của switch oil.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • switch oil

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    dầu biến thế

    dầu bộ ngắt điện