switch-on nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

switch-on nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm switch-on giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của switch-on.

Từ điển Anh Việt

  • switch-on

    * tính từ

    hiện đại, cập nhật hoá, thức thời

    hào hứng, bị say ma túy