switch rod nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

switch rod nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm switch rod giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của switch rod.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • switch rod

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    thanh giằng lưỡi ghi