switch fuse nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

switch fuse nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm switch fuse giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của switch fuse.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • switch fuse

    * kỹ thuật

    điện:

    cầu chì chuyển mạch