switch-room nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

switch-room nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm switch-room giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của switch-room.

Từ điển Anh Việt

  • switch-room

    * danh từ

    buồng tổng đài (điện thoại)