switchover nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

switchover nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm switchover giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của switchover.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • switchover

    * kỹ thuật

    luân phiên