switch in nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

switch in nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm switch in giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của switch in.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • switch in

  * kỹ thuật

  bật

  điện:

  đấu thêm

  đấu thêm vào

  đấu vào (đóng mạch điện)