switch jack nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

switch jack nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm switch jack giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của switch jack.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • switch jack

    * kỹ thuật

    điện:

    ổ cắm chuyển mạch