switch block nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

switch block nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm switch block giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của switch block.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • switch block

    * kỹ thuật

    khối chuyển mạch

    toán & tin:

    khối công tắc