switch angle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

switch angle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm switch angle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của switch angle.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • switch angle

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  góc ghi tàu

  giao thông & vận tải:

  góc mở của ghi

  góc tâm ghi