switch point nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

switch point nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm switch point giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của switch point.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • switch point

  * kỹ thuật

  mũi lưỡi ghi

  toán & tin:

  điểm chuyển đổi

  điểm chuyển mạch