switch plate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

switch plate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm switch plate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của switch plate.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • switch plate

    * kỹ thuật

    bảng công tắc điện

    giao thông & vận tải:

    bản đệm lưỡi ghi