switch house nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

switch house nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm switch house giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của switch house.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • switch house

    * kỹ thuật

    buồng phân phối