switch clock nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

switch clock nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm switch clock giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của switch clock.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • switch clock

    * kỹ thuật

    van rẽ nhánh

    điện:

    đồng hồ chuyển mạch