switch cargo nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

switch cargo nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm switch cargo giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của switch cargo.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • switch cargo

    * kinh tế

    hàng hóa sang tay