stem steamer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stem steamer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stem steamer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stem steamer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stem steamer

    * kinh tế

    thiết bị làm ẩm cuống (thuốc lá)