stemless daisy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stemless daisy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stemless daisy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stemless daisy.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • stemless daisy

    Similar:

    easter daisy: dwarf tufted nearly stemless herb having a rosette of woolly leaves and large white-rayed flower heads and bristly achenes; central Canada and United States west to Arizona

    Synonyms: Townsendia Exscapa

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).