stemless nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stemless nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stemless giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stemless.

Từ điển Anh Việt

 • stemless

  /'stemlis/

  * tính từ

  không có thân; không có cuống, không có cọng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • stemless

  not having a stem

  stemless glassware

  Antonyms: stemmed

  Similar:

  acaulescent: (of plants) having no apparent stem above ground

  Antonyms: caulescent