stemlet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stemlet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stemlet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stemlet.

Từ điển Anh Việt

  • stemlet

    /'stemlit/

    * danh từ

    thân nhỏ; cuống nhỏ, cọng nhỏ