stemware nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stemware nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stemware giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stemware.

Từ điển Anh Việt

  • stemware

    /'stemwəe/

    * danh từ

    cốc ly uống rượu có chân (nói chung)